Bel ons: 085-4851461

1

Verzuimpreventie

Arbo Triple One gelooft dat Preventie en verzuim onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een ongezonde levensstijl of risico’s die voortvloeien vanuit werkomstandigheden kunnen leiden tot onbedoeld en dus ongewenst verzuim.

Ons verzuiminformatie systeem geeft inzicht in verzuimklachten op elk gewenst niveau, leeftijdscategorie of afdeling. Het voorlichten op de werkvloer of het begeleiden van medewerkers kan leiden tot een substantiële vermindering van klachten.

Een ongezonde levensstijl, zittend werk en een toenemende gemiddelde leeftijd van werknemers maakt dat het investeren in een gezondere levensstijl van uw medewerkers een verstandige keuze is. Vitale en gezonde medewerkers zijn minder vaak ziek hetgeen leidt tot kostenreductie en dus een hogere productiviteit.

2

Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is mensenwerk en dat doe je met elkaar. Dat betekent nauw overleg met de werkgever, de werknemer en indien nodig ook met andere deskundigen. Middels onze on line verzuimapplicatie bent u als werkgever continu op de hoogte van het verloop van het verzuimproces van uw medewerker.

Goede verzuimbegeleiding heeft ook alles te maken met duidelijkheid over wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar aan mogen houden.

Arbo Triple One heeft korte lijnen. Heeft bedrijfsartsen die niet in een ivoren toren zitten en gewoon de telefoon pakken om zaken met de werkgever kort te sluiten als ze dat nodig achten.

En regelmatig evalueren we met u als klant onze samenwerking.

3

Veilig en gezond werken

Veiligheid is meer dan een verzameling regels en procedures. Veiligheid en gezondheid hebben alles te maken met een goed arbeidsklimaat. Als werknemers zich serieus genomen voelen, weten waar ze met hun problemen terecht kunnen, pas dan haalt u als werkgever het beste uit uw medewerkers. Het resultaat is maximale arbeidsparticipatie en dus een hogere arbeidsproductiviteit.

Arbo Triple One heeft specialisten en instrumenten in huis die de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf kunnen toetsen aan de laatste wet-en regelgeving en u van advies kunnen dienen.

De volgende instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet:
– Risicoinventarisatie en evaluatie, kortweg RI&E
– Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
– Het Werkplekonderzoek


Onze werkwijze

Ongeacht welk verzuimpakket u ook kiest, de verzuimbegeleiding van Arbo Triple One kent de volgende basis principes.

(1) Verzuimbegeleiding vanaf dag 1 van de ziekmelding;
(2) Focus op de mogelijkheden van de werknemer;
(3) Gedurende het verzuimtraject 1 aanspreekpunt voor werknemer en werkgever;
(4) Duidelijke afspraken;
(5) Rapportages binnen 24 uur.

Meer informatie

Ons verzuimsysteem

Naast verzuimbegeleiden, moet verzuim ook geregistreerd worden. Hiervoor maakt Arbo Triple One gebruik van VerzuimXpert. Dit garandeert waterdichte dossiervorming, ondersteunt alle relevante stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Naast uitgebreide rapportage en analyse mogelijkheden heeft u via het internet altijd en overal toegang tot VerzuimXpert. Koppeling aan salaris en HR systemen behoren tot de mogelijkheden. Voor een groot aantal systemen zoals Raet, AFAS en EMIS zijn reeds koppelingen beschikbaar. Kortom VerzuimXpert faciliteert in alle opzichten het verzuimproces en uw organisatie.

Meer informatie

Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop in de dienstverlening van Arbo Triple One. Dat merkt u niet alleen in de diensten die we aanbieden, maar ook in de committent waarmee wij onze ons werk doen. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in wet –en regelgeving en passen dit toe in de adviezen die we aan onze klanten geven.

Meer informatie

Back to Top